Szolgáltatásaink

INFORMATIKA

IT ÉRTÉKESÍTÉS

Az IT infrastruktúra értékesítés keretében ügyfeleinkkel együttműködve segítünk megtalálni a leginkább testhezálló és legköltséghatékonyabb megoldást. A Foursys Kft. megoldásait a piacvezető cégek termékeinek ismeretében, azokra alapozva állítja össze. Gyártói kapcsolataink segítenek abban, hogy mindig naprakész ismeretekkel és termékpalettával álljunk ügyfeleink rendelkezésére, akik ezáltal megtalálhatják nálunk a számukra legalkalmasabb IT eszközöket, alkalmazásokat. IT portfóliónk szinte korlátok nélküli, bármilyen szervezet igényeit kell is kiszolgálnia. Stratégiai beszállító partnereink segítségével tudjuk garantálni, hogy a szállítási határidők miatt sem kell aggódniuk ügyfeleinknek.

TECHNIKAI TANÁCSADÁS

» IT infrastruktúra kialakítása
» IT biztonsági rendszer kialakítása
» IT hálózatok kialakítása
» Beszállító kiválasztása – pályáztatása
» Pályázati project menedzser (EU forrás felhasználásához)
» Üzemeltetési stratégia kialakítása
» SLA (Service Level Agreement/szolgáltatási szint szerződés)
» Kapacitásmenedzsment
» Változásmenedzsment
» Konfigurációmenedzsment
» Ügyféltámogatás

RENDSZERINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

A Foursys Kft. felkészült a számos informatikai terméket és technológiát magába foglaló összetett feladatok egységes rendszerben kezelő komplett megoldások kivitelezésére. Alkalmasak vagyunk komplex informatikai rendszerek hardver- és szoftver-szükségletének megtervezésére, kialakítására és azok folyamatos üzemeltetésére, illetve támogatására.

IT RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE

Rendszer üzemeltetői szolgáltatásunk az IT rendszerek üzemeltetőinek munkáját segítik, illetve egészítik ki. Segítségünkkel szavatolható a magasabb minőségű rendszerüzemeltetés biztosítása, amely egy vállalkozás vagy szervezet üzleti igényeit képes maradéktalanul kielégíteni. A támogatás körébe tartozhatnak a rendelkezésre állás növelését szolgáló SLA alapon működő tevékenységek, illetve az ennél átfogóbb, a működést közép- és hosszútávon meghatározó auditok és a tanácsadás. A Foursys Kft. törekszik arra, hogy mindig az egyedi igényeknek megfelelően alakítsa ki szolgáltatásait, de létrehoztunk standard üzemeltetési csomagokat is, amelyek támpontot nyújthatnak a legkisebb és a legnagyobb vállalkozások számára is.

SZERVER MEGOLDÁSOK

Az Ügyfél igényeihez leginkább optimalizált szerver rendszerek tervezése, kiépítése, migrálása, üzemeltetése költséghatékony havi díjas konstrukcióban.
Szerverekkel kapcsolatos szolgáltatásaink: Tanácsadás | Tervezés | Kiépítés | Migrálás | Üzemeltetés

KLIENS HÁLÓZAT

Az Ügyfél kliens szükségleteinek felmérése alapján a kliens hálózat kiépítéséhez célravezető megoldások kínálata, üzemeltetése költséghatékony havi díjas konstrukcióban.
Választható termékek: Tablet | Vékony kliens | Komplett PC | Speciális munkaállomások

NETWORK, LAN KIÉPÍTÉS

Az üzleti kívánalmaknak leginkább megfelelő network, LAN hálózat kiépítése, üzemeltetése költséghatékony havi díjas konstrukcióban.
Alábbi szolgáltatásaink közül választhat: Tervezés | Konzultáció | Kiépítés | Üzemeltetés

STORAGE MEGOLDÁSOK

Az Ügyfél üzleti aktivitásából adódó adatmennyiség tárolására alkalmas költséghatékony tárolóeszköz megoldások kis- és nagyvállalatok számára.

SZOFTVERLICENCE

Az Ügyfél szervereinek az üzemeltetéséhez szükséges szoftverbérlési konstrukció költséghatékony havi díjas konstrukcióban.
• Microsoft SPLA licence havi bérlési konstrukció
• Vállalati licence konstrukció
• Telepítések, biztonsági frissítések konfigurálása
• Rugalmasan tervezhető megoldások és felhasználói számok

HOSTING SZOLGÁLTATÁSOK

Az Ügyfél igényeihez igazított gyors elérésű, stabil hosting szolgáltatások költséghatékony havi díjas konstrukcióban.

Cégünk az alábbi szolgáltatásokat tudja biztosítani:
• Private cloud
• Virtuális tűzfal
• Webhosting

KONSZOLIDÁCIÓ

Az üzleti elvárásokhoz szabályozott informatikai működés újratervezése, optimalizálása, a meglévő rendszerekhez, a hosszú távú üzleti tervek megvalósításához tökéletesen és hatékonyan illeszkedő megoldások. rendszer, szerver felmérés, optimalizált megoldások kiválasztása

Az alábbi konszolidációs megoldásokat nyújtjuk:
• IT infrastruktúra
• Tanácsadás
• Tervezés
• Konzultáció
• Kiépítés
• Üzemeltetés

IT FINANSZÍROZÁS

A Foursys Kft. IT finanszírozásra szakosodott pénzügyi szolgáltatókkal együttműködve lehetőséget biztosít a forgalmazott eszközök és kapcsolódó szolgáltatások tartós bérlet vagy nyílt végű pénzügyi lízing formájában történő finanszírozására. Üzleti partnereink részére kényelmes és egyszerű ügymenetet biztosítunk, a havidíjra vonatkozó kalkuláció gyorsan elkészíthető.
Finanszírozható termékek: IT eszközök | Szoftver licencek | Irodatechnikai eszközök | Telekommunikációs eszközök

IT BIZTONSÁG

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI FELELŐS

A pénzintézeteket törvényi szabályozás kötelezi (Mpt. 77/A.§, Öpt. 40/C.§, Bszt. 12.§, Hpt. 13/B.§), hogy kiemelten foglalkozzanak a társaságaiknál az informatikai biztonsággal, és annak egyedi szabályozásával. Az egyéb gazdasági ágazatokban működő intézményeknek is érdeke, és létszükséglete, hogy kiemelten kezeljék ezt a területet.
A Foursys Kft. vállalja, hogy akár rész-, akár teljes munkaidőben biztosítja a megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal rendelkező munkatársat. A munkatárs feladata az informatikai biztonság területének átfogó ismerete, felügyelete, javaslat tétel az IT biztonság növelésére, a kockázatok csökkentésére, valamint a munkatársak ezirányú képzése és a tudatosság növelése.

TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Cégünk az alábbi szolgáltatásokat kínálja:
• IT Tanácsadó
• Projekt menedzser (EU project)
• Belső auditor
• Informatikai biztonsági felelős
• Adatvédelmi felelős
• Minőségbiztosítási menedzser
• Biztonsági tudatosság, oktatás

SÉRÜLÉKENYSÉG VISZGÁLAT

Vezető iparági termékek segítségével megvizsgáljuk, mit lát egy hacker a vállalati hálózatból, milyen nyitott kapuk vannak, feltárjuk az informatikai rendszer sebezhető pontjait. Természetesen javaslatot teszünk a feltárt sérülékenységek megszüntetésére.

Cégünk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Az informatikai rendszerben található sérülékenységek (szoftveres) feltérképezése
  • A sérülékenységek megszüntetésére vonatkozó javaslatok kidolgozása
  • Etikus hacking használata
ÜZLETFOLYTONOSSÁG, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁSI TERV

A vállalkozásokban, hivatalokban, intézményekben illetve azok környezetében bekövetkező negatív hatással járó változások (katasztrófa helyzet, baleset, áramszünet, árvíz, tűzeset…stb) kihatással vannak a vállalkozások további műküdésére, életére is. Ezek a nem várt események, az esetleges közvetlen anyagi káron kívül magukban hordozzák a további járulékos károk potenciálját is mint a bevétel kiesés, image-vesztés, az ügyfelek bizalmának csökkenése, stb.) A károk és kockázatok minimalizálása érdekében fontosnak tartjuk, hogy egy vállalkozás, hivatal vagy intézmény rendelkezzen üzletfolytonossági és katasztrófavédelmi tervvel.

HATÁRVÉDELEM

Az Ügyfél hálózatához leghatékonyabban illeszkedő, teljeskörű adatbiztonsági, komplex tartalomszűrési, behatolásmegelőzési megoldások.

  • tűzfal tervezés, konzultáció, telepítés, üzemeltetés helyes
  • UTM eszközök, integrált hálózatbiztonság, új generációs tűzfal megoldások
  • hálózatvédelmi eszközök, tartalom szűrő megoldások
MENTÉS MEGOLDÁSOK

Az üzleti igényekhez leginkább illeszkedő adatmentési technológia kialakítása, bármely számítógépről vagy storage platformról biztonságos, gyors és egyszerű megoldás nagy mennyiségű adat mentéséhez.

  • Barracuda – költséghatékony, biztonságos, redundáns, teljeskörű adatmentési technológia
  • Arcserve – magas szintű védelmet nyújtó, deduplikációt biztosító adatmentési technológia
MOBILE DEVICE MANAGEMENT

A mobil eszközök, az azokra telepített alkalmazások, információk kontrollja, tartalmak szűrése, a kommunikációs folyamatok központi, távoli védelme, menedzselése.

Cégünk az alábbi szolgáltatások nyújtja:

  • A mobil eszközökön futó alkalmazások kontrollja
  • A mobil eszközök proaktív menedzselése
IT BIZTONSÁG FINANSZÍROZÁSA

Árajánlatunk kérésre finanszírozási konstrukciókat is tartalmaz, amelyek könnyíthetik a beruházás terhét, valamint igény esetén felkutatjuk a fejlesztési elképzelésekhez igazodó pályázati forrásokat és teljeskörű segítséget nyújtunk azok kiaknázásában is.

IT Tanácsadás

ETIKUS HACKING

Hacker módszerekkel az informatikai rendszer sebezhetőségének (feltörhetőségének) vizsgálata.

IT BIZTONSÁGI AUDIT

Az informatikai rendszer és annak üzemeltetésére vonatkozó vizsgálat nemzetközi szabványok, ajánlások szerint.
• ISO 27001 audit (az információbiztonsági irányítási rendszerek követelményszabványa)
• CobiT audit (Control Objectives for Information and related Technology)
• Vezetők, auditorok, IT felhasználók számára általánosan elfogadott intézkedések, gyakorlati lépések
• 2013. évi L. törvény (az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló trv.)

SOCIAL ENGINEERING

Olyan információszerző folyamat, amelyben az elkövető érzékeny információkat, vagy jogosulatlan hozzáférést szerez, a belső emberek bizalmát használja ki.
• Biztonsági intézkedések, szabályzatok ellenőrzése.
• A használt szoftverek tesztje.
• Alkalmazottak tesztelése.
• Gyenge, támadható területek tesztelése

SZOFTVER LICENCE

A szervezetnél használatban levő szoftverek, licenszek felmérése, összevetése nemzetközi szabványok, ajánlások szerint. Informatikai rendszer és annak üzemeltetésére vonatkozó vizsgálat nemzetközi szabványok, ajánlások szerint.

ESZKÖZVAGYON AUDIT

A szervezetnél használatban lévő informatikai eszközök felmérése, értékelése.

KÖLTSÉGVETÉSI AUDIT

Az IT költések, költségek vizsgálata, összevetése az üzemeltetett rendszerhez, a nyújtott szolgáltatási színvonalhoz, illetve az iparágban elfogadott mértékekhez viszonyítva.

IT BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK

KOCKÁZAT ELEMZÉS

Az informatikai kockázat elemzés egy becslés alapú megoldás, szemben a bizonyítás alapú audit megoldásokkal. A kockázati elemzés rendkívül fontos lépés egy katasztrófa terv megalkotásához.

Ez a megoldás a következő funkciókat foglalja magában:
• A jogszabályi követelmény alapján a védelem a legkockázatosabb elemekre koncentrál
• A kockázatok és a védelmi költségek összehasonlítása

BIZTONSÁGI SZABÁLYOZÁS

Cégünk az alábbi biztonsági szabályozási szolgáltatásokat kínálja:
• IT és IT biztonsági szabályzatok felülvizsgálata, frissítése, kiegészítése
• IT kontrollok bevezetése
• Az informatikai elvárt, megfelelő működéséhez szükséges ellenőrzési pontok, folyamatok kialakítása (ISO 27001, ITIL)
• A kockázatok és a védelmi költségek összehasonlítása

BIA

• Általános működés során a szervezet kritikus folyamatainak felmérése
• A kritikus folyamatokra BCP (Business Continuity Plan) tervek készítése

ÜZLETMENET FOLYTONOSSÁG

• Rendkívüli helyzet esetén a tervekben leírt alternatív megoldások biztosítják a folyamatos működést
• Az informatikai katasztrófa elhárítási terv az informatikai rendszer helyreállításának lépéseit tartalmazza
• DRP (Disaster Recovery Plan)

PROJECT MANAGEMENT

A Foursys projektmenedzsmenti szolgáltatása lefedi a projektek teljes életciklusát, az igények jelentkezésétől kezdve a megvalósításon keresztül egészen a projektek zárásáig. A projektmendzsment az alábbi folyamatelemeket fedi le:

· Projektek teljeskörű definiálása: az üzleti célok meghatározásától a konkrét projektcélokig és sikerkritériumokig;

· Projektek előkészítése, valamint a projekt működési kereteinek kialakítása;

· Projekttervezés a terjedelem, a határidők és az erőforrások tekintetében;

· Projektek kivitelezése a nemzetközi iránymutatások (ISO 10006, Project Management Institute – PMI®) alapján, a megrendelő elvárásainak és szabályzatainak figyelembevételével;

· Projektek követése és ellenőrzése a terv- és tényadatok közötti eltérések azonosítása érdekében (eltéréselemzés – gap analysis); szükség esetén beavatkozás és a változások menedzselt kezelése;

· Teljes körű projektkommunikáció a hatékony működés érdekében;

· Folyamatos, projektszintű kockázatmenedzsment, mely magában foglalja a kockázatok azonosítását, elemzését, értékelését és kezelését – együttműködve az ügyféllel

· Minőségmenedzsment, mely magába foglalja a megvalósítás módját vizsgáló minőségbiztosítást és a termékek minőségének ellenőrzését (minőségellenőrzés)

· Teljes körű projektdokumentáció elkészítése, rendelkezésre bocsátása

FEJLESZTÉSEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA

Az IT biztonsági szempontok képviselete, érvényesítése a projekt folyamán.

BIZTONSÁGI TUDATOSSÁG

A felhasználók információbiztonsági tudatossági, illetve adatvédelmi ismeretek oktatása. 

Kezdjen gépelni, majd nyomjon Enter-t a kereséshez